Niina Sinkko

kulttuurityön asiantuntija, pedagogi

Niina Sinkko

Venäjän kieli ja kulttuuri, muutosjohtaminen ja koulutus

Niina Sinkko on kulttuurityön asiantuntija, pedagogi, oppikirjailija, järjestöjohtaja. Työurallaan hän on tehnyt mm. opetussuunnitelman kehitystyötä, toiminut erilaisissa verkostoissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä johtanut erilaisia prosesseja tai organisaatioita. Niina Sinkko toimii Suomen ja Venäjän välisten suhteiden aitiopaikalla Suomi-Venäjä-seuran pääsihteerinä. Työkentän tärkeimpiä näkökulmia ovat kulttuurien välinen vuoropuhelu sekä kansainvälinen verkostoituminen. Kielitaitoinen ja kansainvälisesti kyvykäs Suomi on tämän puhujan sydämen asia.

Niina omaa kokemusta erilaisista muutosjohtamisen tilanteista, oli kyse sitten opetuksen uudistamistyöstä, uuden koulurakennuksen suunnittelusta tai järjestön rakenteiden uudistamisesta. Niina näkee muutokset mielenkiintoisina ja organisaatiota ruokkivana voimana, unohtamatta muutosjohtamisen johtamisen haasteita. Muutoksessa haastavinta on johtamisen kannalta tunnistaa prosessin eri vaiheita ja hyväksyä erilaisia muutosprosessin lainalaisuuksia.

Niina Sinkko pitää erittäin tärkeänä työelämätaitona avoimuutta ja uteliaisuutta. Hän kannustaa rohkeasti tutustumaan ympärillä olevien ihmisten vahvuuksiin ja ruokkimaan humoristista suhtautumista työhön. Tämä on ollut ohjenuora siitä lähtien kun hän aloitti uransa vieraiden kielten lehtorina. Niina puhuu mielellään vieraita kieliä ja tarkkailee maailmaa eri kulttuurien kautta. Positiivinen ote johtamiseen on auttanut häntä kehittämään ja johtamaan kulloistakin organisaatiota kohti uutta tulevaisuutta. Helppoa tämä ei aina ole, varsinkaan Suomen suurimman Venäjä-yhteistyötä tekevän järjestön ohjaksissa.

Niina tarkastelee Venäjän ja Suomen välisiä suhteita hyvin eri näkökulmista. Ylhäällä on diplomatian ylätaso – kenttä, jolla pelisäännöt laaditaan. Mitä alemmas ruohonjuuritasolle tullaan, sitä konkreettisemmin ylätason suhteet tulevat näkyviksi. Niina koostaa Venäjää koskevia puheenvuoroja eri näkökulmia käsittäviksi koontipuheenvuoroiksi. Aihepiirejä riittää, oli kyse sitten kielestä, kulttuurista tai ajankohtaisista asioista tai arjen kysymyksistä näiden kahden maan välillä. Niina on monipuolinen Venäjä-yhteistyön asiantuntija.

Puheenvuoroissaan Niina herättelee kuulijoita mielellään pohtimaan sekä käymään vuoropuhelua itsensä kanssa. Huumori auttaa jaksamaan sekä luennolla, mutta varsinkin työelämässä.

Pressikuvat

Niina Sinkko

Niina Sinkko

Henkilökohtaisenkehityksen valmennus

Urheilutaustaiset juontajat

Asiantuntijatilaisuuksien fasilitaattorit

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2