Ville Availa

Digitaaliset mahdollisuudet muuttavat tapaamme ajatella ja sitä kautta liiketoimintaa, työn tekemistä ja työpaikkoja.

Valokuvaaja: Opa Latvala

hallitusammattilainen

Ville Availa

Digitalisaatio-, vastuullisuus- ja strategiajohtamisen asiantuntija

Ville Availa on energinen digitalisaatio-, vastuullisuus- ja muutosjohtaja. Hän perusti teknologiayrityksensä ollessaan 18-vuotias lukiolainen. Kiertotalous-startupin aika tuli reilut 20 vuotta myöhemmin, kun tarve auttaa yrityksiä kestävämpään ja fiksumpaan toimintaan kasvoi ylitsepääsemättömän suureksi. Ei kuitenkaan kahta ilman kolmatta vaan Ville on lisäksi auttamassa yrityksiä saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

Kolmen teemassa: vastuullinen kasvu, strategian saavuttaminen ja datan merkitys muutoksessa muodostavat synteesin jossa syntyy vielä jotain parempaa. Liikkeenjohdon ja asiantuntijatehtävien lisäksi Ville toimii myös luottamustehtävissä eri yhtiöiden, liittojen ja yhdistysten hallituksien jäsenenä sekä puheenjohtajana. Esiintyminen on aina ollut tärkeä osa persoonaa, joten Villestä on mukavaa jakaa tarinoita, kokemuksia ja tietoa eteenpäin. Tärkeitä aiheita ja kokemusta on paljon, ja sen mukaiset puheenvuorojen teemat ovat esillä tällä sivustolla.

Voiko tekoälyn ja datan valjastaa kestävään kasvuun?
Pitäisikö datan ja AI:n mahdollisuudet ottaa käyttöön ja saada sitä kautta lisää tehoa ja tuottavuutta. Onko järkeä lähestyä asiaa enää vanhan maailman ja markkinan kannalta? Tässä puheenvuorossa lähdetään liikkeelle siitä, että vanhaa ei pidä unohtaa, mutta sille ei välttämättä kannata enää rakentaa. Valjastetaan tekoäly ja data rakentamaan meille sellaista tulevaisuuden arvoa joka on vastuullista ja kestävää sekä luo uutta liiketoimintaa ja hyödyttää eri sidosryhmiä. Tulevaisuuden menestyjät eivät voi ajatella vain itseään ja asiakkaitaan vaan täytyy huomioida myös planeetta ja pyrkiä hyvään. Uudessa ajattelussa pitää pystyä yhdistämään erilaisia elementtejä tehokkaasti.

Vihreän siirtymän mahdollisuudet – millä rakentaa kestävää ja vastuullista kilpailuetua?
Kaikki haluavat kilpailuetua ja erityisesti vihreä siirtymän mahdollisuuksista. Kilpailuetu on kuitenkin jotain aivan poikkeuksellista, sellaista jota on vaikea hankkia, kopioida tai oppia. Vaaditaan siis systemaattista työtä, mutta myös erilaisten näkökulmien yhdistämistä. Tunnemmeko todella asiakkaamme, onko meillä kattavasti hyödynnettävää dataa toiminnastamme, kuinka vastuullisia ja kestäviä toimintamallimme ovat ja miten johdamme kilpailukykyä?

Teknologian ja vastuullisuuden synteesi: tulevaisuuskestävyys
Mitä on tulevaisuuskestävyys: Onko se kykyä olla olemassa tulevaisuudessa, onko se pysyttelemistä relevanttina markkinoiden muutoksessa vai onko se kykyä kestää maailman mullistuksia vuosi toisensa jälkeen? Ehkäpä se on kaikkia näitä ja lisäksi myös jotain sellaista mitä tiedämme vasta tulevaisuudessa. Nyt pystymme kuitenkin päättelemään, että ilman vastuullista ja kestävää liiketoimintamallia on vaikeaa pysyä markkinoilla tulevaisuudessa. Tämä taas edellyttää tehokasta tiedon käsittelyä sekä resurssitehokkuutta, mikä taas perustuu teknologian hyödyntämiseen. Näiden kahden liitosta siis puhutaan, kun ryhdytään pohtimaan tulevaisuuskestävyyden periaatteita. Tulevaisuuskestävältä organisaatiolta vaaditaan toki myös muita taitoja, jotta nämä kyvyt saadaan käyttöön ja selvitään kohti tulevaisuutta.

Vastuullinen tulevaisuus – sitä ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida
Yritykset tunnistavat tulevaisuuden muutoksien tärkeyden, tietoa ei kuitenkaan pystytä eikä käytetä johtamiseen tai liiketoimintamallien muutokseen. Mitä toiminnassa pitäisi huomioida ja miten liiketoimintamallia kannattaisi lähteä muuttamaan, jotta toimintaympäristön muutokseen voisi paremmin varautua? Millainen on aidosti tulevaisuuskestävä yritys?

Niukkuus joka huomioi asiakkaan – vastuullisemmat palvelumallit ja valkoisten hansikkaiden palvelu
Kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden kasvun yksi tärkeä ohjenuora on niukkuus: tarjotaan melkein liian vähän tuotteita, palveluja ja resursseja. Maailma ja markkinat ovat matkalla kohti asiakaskohtaisempia tuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Asiakkaille personoidusti, nopeasti ja tarkasti tarjottuja palveluja on totuttu pitämään kalliina ja hankalasti toteutettavina. Moni uskoo niiden ehkä katoavan kokonaan. Nyt nämä valkoisten hansikkaiden -palvelut ovat tulossa kehittyneen teknologian ansiosta uudestaan, kestävästi ja vastuullisesti toteutettuina ja tällä kertaa myös massojen saataville.

Miksi emme työelämässä toimi kuin saunassa?
Suomalaisen saunakulttuurin ikiaikaiset perinteet riisuvat hierarkiat ja eriarvoisuudet pois saunan lauteilla. Huolet ja murheet jäävät pihalle ja tunnelman valtaa innostunut keskustelu vieraidenkin ihmisten kanssa sekä tietysti saunomisen meditatiivinen rauha. Miksi työelämässä, tai elämässämme yleensäkin, emme pysty irrottautumaan samaan mielentilaan ja tunnelmaan – tai oikeastaan millä keinoin voisimme siihen saunan ulkopuolellakin päästä. Sauna on Villelle kahden saunaseuran jäsenenä intohimoista puuhaa, mutta puheenvuoro ammentaa ennenkaikkea omasta pitkästä johtamiskokemuksesta ja organisaation innostuksen rakentamisesta saunomisen inspiroimana.

Ihmiset ja kestävän strategian toteutus – haaste vai täysi mahdottomuus?
Strategia saattaa monesta tuntua samalta kuin vuoden turhakkeeksikin valittu terassilämmitin – se on jossain ulkona ja vie paljon energiaa. Usein strategian toteutus epäonnistuukin, sillä olemme jo oppineet organisaatioina asettamaan yleviä tavoitteita, joihin kukaan ei varsinaisesti edes usko. Uudet kestävät ja vastuulliset tavoitteet vaativat meiltä vielä hieman enemmän, joten vaatimukset uuvuttavat jo valmiiksi. Voidaanko kampaviinerien keskellä syntyneet visiot todella pystyä viemään hallituksen kammioista osaksi ihmisten päivittäistä työtä? Miten ihmiset voisivat itse kokea, että he ovat mukana toteutuksessa ja työskentelevät merkityksellisten päämäärien eteen? Näihin vastauksiin haetaan varsin konkreettisia vastauksia puheenvuorossa, joka tulee varsin lähelle jokaisen organisaation arkea.

Aika tärkein resurssimme – työelämästä se on loppu
Kaikki ovat nykyään vaan kokouksissa ja aikaa töiden tekemiseen ei oikeastaan ole. Kerrallaan tehdään niin montaa asiaa ettei lopulta saavuteta oikeastaan juuri mitään. Tämä kuulostaa useimmissa organisaatioissa valitettavan tutulta ja vie meiltä sekä energia että motivaation. Miten osaisimme kuitenkin varmistaa, että kiireiset asiat eivät aina jyräisi tärkeiden ohi? Entä miten meillä olisi malttia ihmisten kanssa heidän tavoitteidensa ja tekemisen suunnan ohjaamisessa, jotta kaikilla olisi helpompi ja tehokkaampi toimia. Ihmisten kanssa hidas on kuitenkin lopulta nopeaa ja nopea hidasta. Oikealla ajankäytöllä ja sen ohjaamisella vaikutetaan jaksamiseen sekä ihmisten pysyvyyteen. Lopulta tämä teema tiivistyy hyvään ja systemaattiseen johtamiseen.

Pressikuvat

Ville Availa

Ville Availa

Muutosjohtaja

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2