Erja Sandberg

Erja Sandberg

Rakennetaan nuori vahvaksi! Positiivisen psykologian merkitys kehityksessä

Erja Sandberg on kasvatustieteen tohtori, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, opettajankouluttaja sekä erityisopettaja. Hän on pitänyt tuhansia kiiteltyjä puheenvuoroja ja seminaareja vuosikymmenten aikana.

Erja Sandberg on väitellyt perhenäkökulmalla ADHD:sta opetus-, sosiaali,- ja terveystoimen alueella Helsingin yliopistosta. Hän puhuu ja kouluttaa tukea tarvitsevien henkilöiden, niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin vahvuusperustaisesta huomioimisesta ja tukemisesta, jolla on koettua vaikuttavuutta elämään pitkällä jatkumolla. Erja on erityispedagogiikan asiantuntija, joka tuntee tutkimuksen, lainsäädännön ja käytännön työn. Positiivinen psykologia, ratkaisukeskeisyys ja näkökulmanvaihtotaito ovat tärkeässä roolissa.

Erja haluaa edistää henkilöiden, niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin hyvinvointia ja lisätä tietoa niin konkreettisista tukimuodoista kuin vahvuuksien merkityksestäkin ihmisen elämässä. Näkökulmat ja osaaminen on paljon laaja-alaista varhaiskasvatuksesta, perusopetuksen kautta toiselle asteelle ja korkea-asteelle ja edelleen työelämään. Erjalla on myös käytännön työkokemus näistä kaikista vaiheista. Hän työskentelee myös tällä hetkellä koulupudokkaiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa.

Erja Sandberg soveltuu puhumaan ja kouluttamaan niin varhaiskasvattajille, opetushenkilöstölle, esihenkilöille, hyvinvointialueen toimijoille kuin perheiden vanhemmillekin. Erja on kirjoittanut 6 tietokirjaa ja tehnyt lukuisia materiaaleja esimerkiksi haastavasta käyttäytymisestä, oppijoiden tukemisesta jokaisessa ikävaiheessa sekä jokaisen lapsen ja nuoren myönteisen minäkuvan vahvistamisesta kaikissa ympäristöissä.

Aiheet esimerkiksi

 • Rakennetaan jokainen lapsi vahvaksi!
 • Rakennetaan jokainen nuori vahvaksi!
 • Vahvuusperustainen erityispedagogiikka
 • Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella, etäopetuksessa
 • Varhainen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • ADHD, tarkkaamattomien sekä levottomien lasten ja nuorten tukitoimet
 • Oppimisvaikeudet
 • Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen alakoulussa, yläkoulussa, toisella asteella
 • Haastavan käyttäytymisen avuksi ratkaisukeskeiset menetelmät
 • Positiivinen pedagogiikka – Vahvuusajattelulla syrjäytymistä vastaan?
 • Positiivinen pedagogiikka ammatillisena työotteena
 • Positiivinen psykologia työyhteisössä osana hyvinvointia
 • Pedagogiset tukitoimet perusopetuksessa
 • Luomassa pedagogista turvallisuutta
 • Työyhteisön hyvinvointi
 • Myönteisyys ja ratkaisukeskeisyys ammatillisena työotteena
 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka opiskelumotivaation herättäjänä

Pressikuvat

Erja Sandberg

Erja Sandberg

Kasvatustieteen tohtori

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2