Perttu Pölönen

Tulevaisuuden ennakoinnin merkittävin työkalu on mielikuvitus.

Valokuvaaja: Jarkko Mikkonen

Sävelkellon keksijä

Perttu Pölönen

Euroopan lupaavimman 35 innovaattorin joukkoon valittu visionääri

Speakersforum All Stars - Puhuja

Perttu Pölönen on futuristi, tietokirjailija ja Sävelkellon keksijä. Hän on opiskellut tulevaisuuden teknologioita Piilaaksossa, perustanut koulutusalan yrityksen Myanmariin ja kirjoittanut kolme kirjaa. MIT Tech Review on nimennyt Pölösen Euroopan 35 lupaavimman innovaattorin joukkoon. Perttu Pölönen on innostava puhuja, joka valaa uskoa tulevaisuuteen. Hän puhuu monipuolisesti tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista – teknologian tuomista murroksista, tulevaisuuden työelämästä, koulutuksesta ja vastuullisuudesta. Perttu on saanut erinomaista palautetta kyvystään herätellä ja ravistella yleisöään ajattelemaan isommin.

Pertun puheenvuorot:

TEEMA 1: Digitaalinen tulevaisuus
Vuonna 1964 Yhdysvaltojen presidentti Lyndon B. Johnson sanoi puheessaan, että "meillä on valtaa muovata sivilisaatio juuri sellaiseksi kuin haluamme", mutta nykyään samaa ei moni uskaltaisi sanoa edes ääneen. Tulevaisuutta ei enää odoteta, vaan pelätään. Kehitystä ei ohjaa innostus, vaan huoli. Puhumme haasteista, emme unelmista. Tekoälyssä ja digitaalisessa teknologiassa on käynnissä kiivas kilpailu uusien mahdollisuuksien löytämiseksi ja hyödyntämiseksi. Kuka voittaa kilpailun ja määrittää askelmerkit tulevaisuuteen? Mitä jokaisen olisi nyt ymmärrettävä ChatGPT:stä, huomiotaloudesta, teknologiajäteistä ja globaaleista megatrendeistä? Miten pelot, huolet ja haasteet käännetään odotukseksi, innostukseksi ja unelmiksi?

Otsikoita:

 • Tulevaisuus – tavallisesta uuteen vai uudesta tavalliseen?
 • Tekoäly ja löytöretkeilyn aikakausi
 • Teknologian pitäisi ratkaista ongelmia, ei lisätä niitä – miltä tulevaisuus näyttää?
 • Etukäteen pelottaa, jälkeenpäin naurattaa. Miltä maailma näyttää 10 vuoden päästä?

TEEMA 2: Elinikäinen oppiminen ja uudistuminen
Sopeutumiskyky on noussut korvaamattoman arvokkaaksi taidoksi suurten murrosten vuoksi. Nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden oppimista ja osaamista pitää päivittää kuin puhelinta – uudestaan ja uudestaan. Kun maailma muuttuu, meiltä vaaditaan kykyä ottaa vastaan uusi työ, uudet tehtävät, uudet roolit, uudet haasteet ja niin edelleen. Se tarkoittaa sitä, että vanhasta pitää oppia pois. On viitteitä siitä, että esimerkiksi lentäjät tai kirurgit eivät tee eniten virheitä uransa alkuvaiheessa, "aloittelijoina", vaan vasta silloin, kun ovat leipiintyneet työhönsä ja ajattelevat, että "osaan jo kaiken tarvittavan". Tulevaisuudessa menestyvät he, jotka haastavat itsensä uudestaan ja uudestaan.

Otsikoita:

 • Elinikäinen oppiminen
 • Itsensä haastaminen – uskallatko olla aloittelija?
 • Miten löytää motivaatio aloittaa uudestaan?
 • Oppiminen ja aloittelijan mieli

TEEMA 3: Tulevaisuuden taidot
Mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Muun muassa myötätuntoa, uteliaisuutta, pitkäjänteisyyttä, mediakriittisyyttä, sopeutumiskykyä ja itsensä tuntemista. Entä millaisia titteleitä tulevaisuudessa käytämme? Mahdollisesti sellaisia kuin kirkastaja, yhdistäjä, joustavoittaja, mahdollistaja, innostaja ja kiteyttäjä. Puheenvuoro pohjautuu Pölösen suosittuihin kirjoihin (Tulevaisuuden lukujärjestys ja Tulevaisuuden identiteetit), joista ensimmäinen on käännetty seitsemälle eri kielelle. Seuraavalla sivulla osviittaa taidoista ja identiteeteistä!

Otsikoita:

 • Tulevaisuuden lukujärjestys
 • Koulutus ei meitä pelasta, vaan osaaminen – mitä ovat tulevaisuuden taidot?
 • Millaisia osaajia tarvitsemme tulevaisuudessa?
 • Mitä sellaista sinulta saa, mitä ei saa ChatGPT:ltä?

TEEMA 4: Työelämä
Perinteiset työnkuvat ja ammatilliset rajat hämärtyvät uuden teknologian, globalisaation ja uusien vaatimusten myötä. On arvioitu, että keikkatyöläisyys yleistyy entisestään, ammatit polarisoituvat korkea- ja matalapalkkaisiin, mikroyrittäjyys lisääntyy ja ChatGPT:n vaikutukset osuvat kaksinkertaiset naisten kuin miesten töihin. Työelämä pirstaloituu, urapolut moninaistuvat, asiantuntijuus muuttuu ja Z-sukupolven saapuminen työelämään tuo eri ikäisten yhteistyöhön ja johtamiseen oman mausteensa. Perttu maalaa puheenvuorossaan ison kuvan työn tulevaisuudesta ja heittää oman arvauksensa työelämän tulevaisuudesta: Seuraava "vallankumous" on inhimillinen vallankumous!

Otsikoita:

 • Työelämän tulevaisuus
 • Työn uudet muodot – ihmisen ja koneen yhteistyö
 • Työn uusi aikakausi – mitä seuraavaksi?
 • Tulevaisuuden työ – navigointia digitaalisen murroksen aalloilla

TEEMA 5: Muutos
Hyvän kriisin ei pitäisi antaa mennä hukkaan, koska siitä voi oppia. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Muutos vaatii optimismia, rohkeaa uudistumista ja toisinaan jopa alkuperäisen liiketoimintamallin kyseenalaistamista. Mikä meitä estää kokeilemasta tai tekemästä jotain uutta? Esimerkiksi uskalluksen puute, vakiintuneet tottumukset, riskinottokyvyn tai mielikuvituksen puute, opittu avuttomuus ja epäonnistumisen pelko. Meidän tulisi suhtautua epäonnistumiseen oppimisen ja kasvun välineenä, ei lopputuloksena. Monet innovaatiot ovat lähteneet liikkeelle umpikujista. Pessimistit vaikuttavat fiksuilta, mutta optimistit käärivät voitot.

Otsikoita:

 • 10 oppituntia muutoksesta
 • Älä anna hyvän kriisin mennä hukkaan
 • Mistä löytyy uskallus kokeilla uutta?
 • Muutosesteet – mitä ne ovat ja miten niiden yli päästään?

TEEMA 6: Vastuullisuus
Kestävän vaihtoehdon tunnistaa siitä, että se vahvistaa nykyisyyttä ilman että se on velkaa tulevaisuudelle. Vastuullisuus on investointi, jonka tuotto mitataan vuosikymmenissä. Z-sukupolvi etsii merkitystä ja tarkoitusta – heidän arvonsa ovat talouden kompassi. Omistamisen merkitys muuttuu. Kokemustaloudesta siirrytään merkitystalouteen. Vastuullisuus vaatii ajattelutavan muutosta. Se ei ole kilpailuetu, vaan välttämättömyys. Tärkeää on katsoa molempiin suuntiin: Meidän tulee tehdä asioita, joista isovanhempamme ovat ylpeitä ja lastenlapsemme kiitollisia.

Otsikoita:

 • Vastuullisuus – kilpailuedusta välttämättömyydeksi
 • On liian myöhäistä olla pessimisti – sanoista tekoihin!
 • Millaisen tulevaisuuden me haluamme?
 • Vastuullisuus – kokemustaloudesta merkitystalouteen

TEEMA 7:Disruptiivinen innovaatio
Disruption ajatus lähtee siitä, että maailma ei muutu nykyistä ratkaisua parantelemalla, vaan luomalla vaihtoehto, joka tekee nykyisen ratkaisun tarpeettomaksi. Informaatioteknologiat, alustatalous ja globaali verkottunut maailma ovat luoneet puitteet murroksille, joita on vaikeaa ennustaa, mutta jotka saattavat mullistaa maailman hyvin nopeasti. Nyt tarvitaan mielikuvitusta, jotta osataan nähdä, mistä muutos tulee ja kuka on kenenkin kilpailija. Vaikka tällainen murros, disruptio, voi tuhota paljon, se voi luoda tilalle vielä enemmän. Elämme ihmiskunnan historian kiinnostavinta aikaa!

Otsikoita:

 • Kun mikään ei ole varmaa, kaikki on mahdollista
 • Disruptiivinen innovaatio
 • Digitaalinen dominoefekti – pienestä innovaatiosta suureen murrokseen
 • Mielikuvituksesi rajat eivät ole maailman rajat

TEEMA 8: Kohtaamisten tulevaisuus
Miksi potilaat kertoivat oireistaan rehellisemmin sairaalarobotille kuin ihmislääkärille? Miksi sodasta palanneet sotilaat valitsivat mieluummin anonyymin koneen kuin ihmisen, jolle kertoa kokemuksistaan? Mikä on kohtaamisten merkitys maailmassa, jossa kaiken voi hoitaa digitaalisesti? Aitouden, autenttisuuden, rehellisyyden ja läpinäkyvyyden merkitys korostuu tulevaisuudessa. Tuputtaminen ei toimi ja myyjien kikkakolmoset tunnistetaan jo kaukaa. Miten tavoittaa ihminen 2020-luvulla niin, että hän kuuntelee? Mitä sellaista kasvotusten saa, mitä ei saa ruudulta?

Otsikoita:

 • Kohtaamisten tulevaisuus
 • Ihmisten välinen vuorovaikutus älykkäiden koneiden aikakaudella
 • Miten tavoittaa ihminen 2020-luvulla niin, että hän kuuntelee?
 • Inhimillinen tulevaisuus

Speakersforumin laatuvarmistetut valmentajat: Plan >> Do >> Check >> Act

Speakersforumin laatuvarmistetut valmentajat

Puhuja kuuluu Speakersforumin laatuvarmistettujen valmentajien joukkoon. Hänen sekä monen muun luennoitsijan teemoista löytyy lukuisia valmiita valmennuskokonaisuuksia, joista autamme konseptoimaan teille parhaiten sopivan valmennuskokonaisuuden.

Speakersforumin valmennukset perustuvat viimeisimpiin tutkimuksiin vaikuttavuudesta ja ne nojaavat aina organisaationne tavoitteisiin, strategiaan ja arvoihin. Tuloksellisuus varmistetaan kytkemällä valmennuksen suunnittelu, toteutus ja toiminnan arviointi mm. jatkuvan parantamisen PDCA-kehään - Plan (suunnittele), Do (toteuta), Check (tarkista), Act (Toimi). Asiakkaalle nimetty vastuuvalmentaja rakentaa muutosbuusterin kanssa juuri teille sopivan kokonaisuuden ja varmistaa ohjelman pedagogisen toimivuuden ja parhaiten soveltuvat sekä oivalluttavat fasilitointikeinot. Valmennukset ovat toteuttavissa sekä lähi- että etätoteutuksina.

Speakersforumin valmennuksiin kuuluu aina asiakkaalle nimetty vastuuvalmentaja, joka rakentaa yhdessä teidän ja puhujavalmentajan kanssa teille räätälöidyn kokonaisuuden ja varmistaa ohjelman pedagogisen toimivuuden ja parhaiten soveltuvat sekä oivalluttavat fasilitointikeinot. Vastuuvalmentajina toimivat yli 30v valmennusalalla työskennelleet Maarika Maury ja Jaana Tuomila.

Video

Pressikuvat

Podcastit

4. Miten pärjätä tulevaisuuden työelämässä? - Perttu Pölönen

Vieraana tietokirjalilja, futuristi ja puhuja Perttu Pölönen. Mikä on futuristi? Mikä on Pertun end game? Miten säveltäminen on tukenut muuta työuraa? Mitä rönsyily ja haahuilu on tuonut sun elämään? Mihin taitoihin nuorten pitäisi keskittyä? Missä haluaisit olla maailman paras? Oletko kokenut huijarisyndroomaa? Miten ylläpidät aloittelijan mieltä? Mikä on yksi sun elämäsi parhaista päätöksistä? Mitä jos? podcast on tuotettu yhteistyössä Speakersforumin kanssa, joka on Suomen johtava puhujatoimisto ja josta löydät yli 20 vuoden kokemuksella tilaisuuteesi sopivat puhujat, juontajat ja valmentajat.

Artikkelit

Perttu Pölönen

Perttu Pölönen

Futuristi

Valokuvaaja: Satu Kemppainen

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2