"Täydellistä johtajuutta ei ole." - Alf Rehn

Alf Rehn – Johtajuutta tehdään tässä ja nyt

- Ei ole olemassa listaa, joka paljastaa täydellisen johtajuuden salaisuudet. Johtajuus on aina painiskelua paradoksien kanssa, linjaa vaikuttava bisnesajattelija, professori Alf Rehn. Tuoreessa kirjassaan ”Johtajuuden Ristiriidat” (Docendo, 2018) Rehn käsittelee johtajuuden eri puolia murskaten illuusion täydellisestä johtajasta, tuoden samalla esiin johtajuuden inhimillisen puolen.

- Johtajan pitäisi olla kova sekä pehmeä, osata yksityiskohdat ja hallita suuren kuvan, toimia nopeasti mutta aina harkiten, olla yksi jengistä ja silti muiden yläpuolella. Johtajuus voi olla suuren vision luomista, mutta samalla johtaja, joka ei mene pieniin asioihin, luo organisaation, jossa ei välitetä, Rehn pohtii. Johtajasta ei tee täydellistä johtajaa myöskään jatkuva menestyminen. – Johtaminen on myös epäonnistumista. Se, mikä tekee johtajasta johtajan, on kyky toimia, epäonnistua ja oppia. Mokata ja silti jatkaa, Rehn huomauttaaa.

Hän kuvaa johtajuutta pohjimmiltaan kamppailuksi ristiriitojen välillä, omaa tietä etsien. Tärkeää kaiken keskellä olisi osata huomata ja tarttua pieniin, ohikiitäviin hetkiin, joissa nousta esiin johtajana. – Johtajat jättävät käyttämättä usein ne hetket, joihin tarttumalla voisi luoda muutosta. Johtajuutta tehdään tässä ja nyt. Johtajuutta ei voi lykätä eikä tehdä tyhjiössä. Se on tätä päivää, hetkessä kiinni, läsnä.

Karismaattinen Alf Rehn puhuu luennoillaan johtajuudesta, sen paradokseista ja haasteista sekä yrittäjyydestä, luovuudesta ja innovaatioista. Hän kääntää puheissaan päälaelleen itsestäänselvinä pidettyjä näkemyksiä ja herättelee kuulijoita vahvoilla väittämillään.

Haluatko kuulla lisää Alfista?

Saku Tuominen – Priorisointi ja eteenpäin vievät päätökset menestyksen ytimessä

- Millä tavalla minä kykenen tekemään elämässäni hienoja, merkityksellisiä asioita? Entä miten pystyn johtamaan muita, niin että saadaan aikaan hienoja asioita? Usein se vaatii innostuneita ihmisiä, jotka kokevat työnsä merkityksellisiksi, eivät uuvu ja antavat positiivista palautetta toisilleen. Miksi tämä sitten ei toteudu? Uskon, että ytimessä on yksi asia, joka on priorisointi, herättää pitkän linjan yrittäjä ja yritysjohtaja Saku Tuominen pohtimaan.

Hän näkee priorisoinnin ja eteenpäin vievien päätösten tekemisen olevan asia, jossa lähes jokainen tarvitsisi vahvistusta. Liian usein sanomme kyllä asioille, joita kukaan ei haluaisi tehdä ja ei asioille, joista voisi tulla todella hienoja – olipa kyse työelämästä tai yksityiselämästä. Tuominen haluaa inspiroivilla luennoillaan herätellä kuulijaa kiinnittämään huomio oman elämänsä johtamiseen sekä päätöksentekoon. Jokainen päätös johtaa johonkin - ja loppujen lopuksi juuri pienet päätökset muokkaavat suunnan, johon yritys tai yksilö kulkee.

- Mitä jos sanoisimme paljon enemmän ”kyllä” asioille, jotka tuntuvat kiinnostavilta, kevyiltä ja innostavilta. Entä jos se ei toimi? Ei kukaan tiedä ellei kokeile. Kaikki menestystarinat ovat aluksi olleet pieniä ideoita, joihin joku on tarttunut, rohkaisee Tuominen.

Luovana johtajana toiminut, voittoa tavoittelemattoman, koulutuksen innovaatioihin keskittyvän HundrED -hankkeen perustaja Saku Tuominen tunnetaan vaikuttavana puhujana, joka haastaa totuttuja ajatusmalleja sytyttäen kuulijassa kipinän uudenlaiseen ajatteluun ja toimintaan. Tuomisen luentojen teemoja ovat; luovuus, itsensä johtaminen, uskomukset, innovaatiot, ajanhallinta ja priorisointi.

Haluatko kuulla lisää Sakusta?

Minna Tervamäki – Innostu ja löydä ihmettelyn luova voima

Minna Tervamäki on Suomen Kansallisbaletissa yli 20-vuotisen uran tehnyt tähtitanssija. Hän on toteuttanut unelmansa, saavuttanut alansa huipun, ja pysynyt siellä. Nyt Tervamäki jakaa inspiroivissa puheissaan oppeja tiimityöstä, motivaatiosta, huippusuorituksiin yltämisestä sekä pelkojen voittamisesta ja itsensä ylittämisestä.

Kyky kuunnella, kuulla ja olla aidosti läsnä ovat Tervamäen mukaan keskeisiä tekijöitä saumattoman tiimityön aikaansaamiseksi. - Usein ajatellaan hyvän kommunikaation liittyvän siihen, miten ja mitä viestii. Todellisessa kommunikaatiossa aito ja läsnäoleva kuuntelemisen kyky on kuitenkin avainasemassa. Tanssijana olen oppinut kuuntelemaan ja kommunikoimaan myös ilman sanoja, jotta lavatyöskentely muiden taiteilijoiden kanssa sujuu. Myös temperementtien tuntemus on oleellista. Se auttaa ymmärtämään omaa ja muiden reagointia sekä hyväksymään erilaisuus tiimeissä. Jokaisella on annettavaa, kunhan sille annetaan tilaa ja ihmiset tulevat kuulluiksi, huikean uran tehnyt tähtitanssija kannustaa.

Tämän vuoden tärkeiksi teemoiksi Tervamäki nimeää innostuksen ja ihmettelyn ihmeen. -Omassa työssäni koreografina ja tanssijana uteliaisuuden ja ihmettelyn luova voima on äärimmäisen tärkeää. Usein kysytään, että mikä inspiroi uutta teosta tehtäessä. Voisi myös kysyä, onko avoin inspiraatiolle, kun elämä tuo jatkuvasti mielenkiintoisia asioita eteen.

Haluatko kuulla lisää Minnasta?

Ismo Jokinen - Vahvista viestintätaitojasi ja vaikuta kohtaamisilla

- Viestiminen on lisääntynyt suomalaisten osalta räjähdysmäisesti. Jokaisessa ammatissa edellytetään esiintymis- ja viestintätaitoa. Se on hieno juttu, ja meille hieman aroille suomalaisille harjoittelu tekee hyvää. Jokainen meistä voi viestintävalmennuksen kautta vahvistaa jo olemassaolevaa taitoa tai opetella uuden taidon, rohkaisee toimittaja, viestintävalmentaja, vahvan media-alan kokemuksen omaava Ismo Jokinen.

Jokinen antaa valmennuksissaan konkreettisia työkaluja vaikuttavaan viestintään sekä vuorovaikutukseen. Jokisen valmennukset ovat organisaation tarpeisiin räätälöityjä osallistavia kokemuksia, joissa apuvälineinä käytetään niin videointia kuin haastatteluharjoituksia. Valmennukset vahvistavat osallistujan esiintymistaitoa ja tapaa viestiä, antaen konkreettisia työkaluja niin asiakkaan kohtaamiseen, myyntitilanteisiin kuin tiukkoihin haastetteluihin ja median kohtaamiseen.

- Jokainen voi oppia hyväksi esiintyjäksi ja vaikuttavaksi sekä vakuuttavaksi viestijäksi. Rohkeus tarinankerrontaan. Rohkeus tavalliseen kieleen. Rohkeus tuoda tilanteeseen oma itsensä mukaan, sekä luottaa omaan asiantuntijuuteen, keskustelutaitoa unohtamatta ovat avantekijöitä vaikuttavassa viestinnässä ja hyvässä esiintymisessä, Jokinen muistuttaa.

Haluatko kuulla lisää Ismosta?

Marja Kihlström – Tunnetaidot ja seksuaalisuus

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Marja Kihlström on seksuaalisuuden ja tunnetaitojen asiantuntija sekä suosittu bloggaaja. Hänen vastaanottonsa on Sexpo-säätiössä Helsingissä. Kihlström on myös yksi Seksuaaliterveysklinikan asiantuntijoista. Hän kirjoittaa suosittua Puhu muru -blogia Me Naiset -sivustolla ja on tietokirjailijana tunnettu teoksistaan Pannaan menemään – Kaksi tarinaa rakkaudesta (2017) sekä pian julkaistavasta Iso O -matkaopas huipulle (2018).

- Seksuaalisuuden kohtaaminen on tärkeä aihe. Moni kohtaa sen työssään yllättäen, on sitten opettaja, lääkäri tai asiakaspalveluammatissa. Luennoillani puhun siitä, kuinka näihin tilanteisiin tulisi suhtautua ja laitan osallistujan pohtimaan omaa suhdettaan seksuaalisuuteen sekä sitä, millaiset tiedot omaa tai millaiset tiedot tarvitsee, jotta voi asiantuntijuudella turvallisesti kohdata erilaiset tilanteet, Kihlström kertoo.

Marja Kihlströmin puheiden teemoja ovat; tunnetaidot, seksuaalikasvatus osana työtä, seksuaalisuus osana hyvinvointia sekä työpaikan kriisitilanteet, joissa seksuaalisuus ja ihmissuhde -teemat ovat läsnä.

Yksi Kihlströmin kysytyimmistä puheenvuoroista on "Miten tehdä asiantuntijasta kiinnostava bloggaaja?". Puhuessaan tästä teemasta Kihlström antaa konkreettisia vinkkejä siihen, kuinka luoda kiinnostavaa sisältöä ja kasvattaa oma seuraajakunta, kun tavoitteena on menestynyt asiantuntijablogi.

Kihlström suunnittelee koulutuksensa aina työyhteisön tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi, joka jää mieleen inspiroivana ja innostavana kokemuksena.

Haluatko kuulla lisää Marjasta?

Niko Leppänen – Vaikuttava tarina asenteen voimasta

Vaikuttavan omakohtaisen tarinan omaava Niko Leppänen on mentaalivalmentaja ja tietokirjailija, joka haluaa luennoillaan rohkaista kuulijaa tavoittelemaan unelmiaan ja löytämään oma potentiaalinsa.

Aktiivinen ja liikunnallinen Niko Leppänen sairastui lukion ensimmäisellä luokalla hengenvaaralliseen selkäydintulehdukseen, josta hän selvisi lopulta "vain" jaloistaan liikuntakykynsä menettäneenä. Leppänen ilmentää jokapäiväisessä elämässään niitä teemoja, joista hänet luennoitsijana ja kirjoittajana tunnetaan: vahvaa itseluottamusta, tervettä itsetuntoa, kasvun mindsetia ja lähes rajatonta uskoa ihmisten potentiaaliin.

- Vahva itsetunto ja itseluottamus ovat tekijöitä menestyksen takana. Ne auttavat sietämään epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä, sekä yrittämään sinnikkäästi uudelleen. Itsetunnon ja itseluottamuksen tulee lähteä itsestä, sitä ei voi ulkoistaa, Leppänen painottaa. Hän yhdistää luennoillaan koskettavalla, inspiroivalla ja humoristisella tavalla oman selviytymistarinansa ainutlaatuiseen ymmärrykseen terveen ja kestävän itseluottamuksen ja itsetunnon perusteista.

Haluatko kuulla lisää Nikosta?

Asiakkaamme sanovat

Suomen suurimpana tapahtumajärjestäjänä meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme tuntee yrityksemme tapahtumat ja niiden tarpeet. On hienoa huomata, kuinka Spekersforumin yhteyshenkilö pystyy briiffini pohjalta tarjoamaan meille puhujia, joiden valinnassa tarpeemme ja tavoitteemme Suomen johtavana tapahtumajärjestäjänä on huomioitu. Erityisesti arvostan asioinnin helppoutta, mutkatonta palvelua sekä henkilökunnan idearikkautta.

Mari Katajamäki
Messukeskus Helsinki

Suomen tärkein tapahtuma-ammattilaisten tilaisuus, Kongressimessut on tehnyt jo useamman vuoden ajan sisältöyhteistyötä Speakersforumin kanssa. Tapahtumasisällön rakentaminen tapahtuma-ammattilaisille vaatii erityistä osaamista, näkemystä ja visionäärisyyttä sekä ennen kaikkea mielenkiintoisia puhujia. Speakersforumilta on löytynyt asiantuntemusta ja apua näihin kaikkiin haasteisiin. Eikä ollenkaan haittaa, että yhteistyö on lisäksi ollut mukavaa ja helppoa!

Petri Hiltunen
Management Events

Saan teiltä vinkkejä ja ideoita ajankohtaisista aiheista sekä megatrendeistä. Olette luotettava ja kärsivällinen kumppani. Joskus saatan pohtia aihetta pitkään asiakasvastaavan kanssa, mutta se on kannattanut. Olemme saaneet erinomaista palautetta kaikista teidän kauttanne tulleista puhujista.

Anne Teppo
Espoon Kaupunki

Speakersforumin palvelu perustuu ajankohtaisen sisällön ja asiantuntijan yhdistämiseen niin, että se yhdistyy tapahtumamme tavoitteiden sekä teemojen tuntemiseen. Tämä säästää selkeästi omaa aikaani sisällön suunnittelussa ja itse järjestelyissä. Kirkon kentässä yllättävä yhdistelmä puhujasisällössä on tärkeää sen ohella, että vieraan sanoma sopii omaamme. Joskus haemme tietoisesti kriittistä näkökulmaa ja käytämme SF:n asiantuntijuutta osana omaa ideointiamme. Kolmanneksi, on helpompaa jos puhujan ja tilaajan välissä on management. Vastausten nopeus ja asiakkaan tarpeiden kuuntelu on asia jota arvostan. Myös nopeus, asiantuntijuus, joustavuus, eli yhteistyö on saumatonta.

Jari Kupiainen
Kirkkopäivät

Hae

Hae tapahtumaasi sopivia puhujia & juontajia. Käytä tarkennettua hakua, mikäli haluat tarkentaa hakukriteerejä.

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2

Pyydä tarjous

Tee varaus tai pyydä lisätietoa puhujista - saat ehdotukset jo samana työpäivänä! Varaa puhuja sekä online- että livetilaisuuksiin. Lomakkeen lähetys ei sido mihinkään.

Tapahtuman tiedot
1
Yhteystiedot
2